Cho điểm img1 và mặt phẳng img2. Gọi A’ là điểm đối xứng của A qua (P). Tọa độ điểm A’ là:

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương trình tham số của đường thẳng (d) qua A vuông góc với img1.

Thế x,y,z theo t vào phương trình của (P) được img2

Thế img3 vào phương trình của (d) được giao điểm I của (d) và (P) là: img4

I là trung điểm của AA’ nên: img5.

Vậy đáp án đúng là: A .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.