Cho đồ thị của ba hàm số img1 như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?                         img2          

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Xét hàm số img1: Dựa vào hình dáng đồ thị ta thấy img2, do đó img3. Xét hàm số img4: Dựa vào hình dáng đồ thị ta thấy img5, do đó img6. Từ đó suy ra: img7. Loại đáp án A, D. Xét tại img8 đồ thị hàm số img9có tung độ lớn hơn tung độ của đồ thị hàm số img10 nên img11. Vậy img12.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.