Cho đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn. Gọi Trac nghiem online - cungthi.vn là đường thẳng qua Trac nghiem online - cungthi.vn có hệ số góc bằng Trac nghiem online - cungthi.vn. Tất cả giá trị Trac nghiem online - cungthi.vn để Trac nghiem online - cungthi.vn cắt Trac nghiem online - cungthi.vn tại ba điểm phân biệt là

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: Phương trình đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn.Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn và đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn: Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn cắt Trac nghiem online - cungthi.vn tại ba điểm phân biệt Trac nghiem online - cungthi.vnPhương trình Trac nghiem online - cungthi.vn có hai nghiệm phân biệt khác Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn. Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về sự tương giao giữa hai đồ thị - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.