Cho đoạn chương trình sau hãy cho biết kết quả: a:=1;b:=2 if a>b then a:=a+1 else b:=b+a; write('a-b');

A.

2

B.

3

C.

-1

D.

a-b

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.