Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở img1, tụ điện có dung kháng img2 và cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều img3(V) thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 200 V. Phát biểu nào sau đây là sai?         

A.

Công suất tiêu thụ của mạch lớn nhất.

B.

Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là img1V.

C.

Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là 200 V.

D.

Cường độ dòng điện cùng pha với điện áp giữa hai đầu mạch.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

+ Cường độ dòng điện trong mạch: img1 

+ Điện áp giữa hai đầu điện trở: img2 (V)

+ Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch: img3img4Mạch có cộng hưởng nên: img5 Công suất tiêu thụ trong mạch đạt cực đại. img6 .  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...