Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó có L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V). Thay đổi L để công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại của công suất tiêu thụ bằng:

A.

Pmax = UR2.

B.

Pmax = U2R.

C.

Pmax = .

D.

Pmax = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Pmax = .

Ta có P = UIcosφ = RI2, để công suất đạt giá trị cực đại thì cường độ dòng điện I phải đạt giá trị cực đại.

Mặt khác: I =

Để cường độ dòng điện đạt giá trị cực đại thì mẫu số của biểu thức trên phải đạt giá trị cực tiểu ωL – = 0 L = Imax = Pmax = R. = .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...