Cho đoạn thơ :
“Bạn bè ríu rít tìm nhau
Qua con đường đất rực màu rơm phơi
Bóng tre mát rợp vai người
Vầng trăng như lá thuyền trôi êm đềm.”
Tìm những từ ngữ chỉ sự vật thường thấy ở nông thôn trong đoạn thơ trên ?

A.

Con đường đất, rơm, bóng tre

B.

Bạn bè, con đường đất, rơm

C.

Con đường đất, bóng tre, vai người

D.

Bóng tre, vầng trăng, lá thuyền

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.