Cho đoạn thơ: “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy” (Trích: Mưa xuân - Nguyễn Bính)

Em hãy cho biết hiện tượng mưa xuân trong đoạn thơ trên ở nước ta là hiện tượng nào sau đây?

A.

Mưa ngâu.

B.

Mưa phùn.

C.

Mưa đá.

D.

Mưa rào.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Hiện tượng mưa xuân trong đoạn thơ đã cho là hiện tượng mưa phùn nửa cuối mùa đông ở miền Bắc nước ta.

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...