Chỗ dựa của “Chiến tranh đặc biệt ”của Mĩ ở miền Nam là gì?

A.

ấp chiến lược

B.

Lực lượng ngụy quân, ngụy quyền.

C.

Lực lượng cố vấn Mĩ.

D.

ấp chiến lược và ngụy quân, ngụy quyền.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

ấp chiến lược

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...