Cho dung dịch HCl vừa đủ, khí CO2, dung dịch AlCl3 lần lượt vào 3 cốc đựng dung dịch NaAlO2 đều thấy

A.

dung dịch trong suốt.

B.

có khí thoát ra.

C.

có kết tủa trắng.

D.

có kết tủa sau đó tan dần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C. có kết tủa trắng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.