Cho đường thẳng (Δ) y = x. Phương trình của đường thẳng (d) đối xứng với (Δ) qua điểm I(1; -1) là

A.

y = x + 2

B.

y = x - 2

C.

y = x + 4

D.

y = x - 4

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Giả sử M(x0; y0) ∈ (Δ), ta có y0 = x0 (*). Điểm N(x1; y1) đối xứng của M qua I, ta có:

Thế x0; y0 vào (*), ta được: y1 = x1 - 4. Vậy đáp án cần tìm là: y = x - 4

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.