Cho FeS tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thu được khí A ; nếu dùng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thì thu được khí

A. Dẫn khí B vào dung dịch A thu được rắn
B. Các chất A, B, C lần lượt là :
C. H2, H2S, S.
D. H2S, SO2, S.
E. H2, SO2, S.
F. O2, SO2, SO3.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...