Cho glixelol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm img1 và img2, số loại trieste được ra tối đa là:

A.

4.

B.

3.

C.

5.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tổng hợp 2 gốc axit của img1 vào 3 vị trí trong este AAA; AAB; ABA; BAB; BBA; BBB img2 có 6 trieste.

Vậy đáp án đúng là D.   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...