Cho góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo 1756°. Các góc sau đây có tia đầu Ou,hỏi góc có cùng tia cuối Ov là

A.

34520

B.

46360

C.

57260

D.

13440

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Góc có cùng tia đầu và tia cuối sẽ có số đo là:
          (Ou, Ov) = 17560 + k3600, k nguyên
Ta kiểm tra lần lượt các trường hợp để loại ra các góc không đúng theo đề bài:
3452= 17560 + k3600 ⇔ k = 1696360, k không nguyên nên loại 3452
4636= 17560 + k3600 ⇔ k = 8 nguyên. Ta chọn 46360
5726= 17560 + k3600 ⇔ k = 3970360, k không nguyên nên loại 5726
1344= 17560 + k3600 ⇔ k = -412360, k không nguyên nên loại 1344

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...