Cho hai dây dẫn song song dài vô hạn đặt trong chân không cách nhau một khoảng d = 20 (cm). Trên hai dây có hai dòng điện I1= 9 (A), I2 = 12 (A) chạy ngược chiều nhau. Cường độ của vectơ cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện gây ra tại một điểm p cách I1 12 (cm) và I2 16 (cm) là

A.

B = 2,12 x 10−5 (T).

B.

B = 2 x 10−5 (T).

C.

B = 1,86 x 10−5 (T).

D.

B = 1,82 x 10−5 (T).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

B = 2,12 x 10−5 (T).

Chọn mặt phẳng hình vẽ là mặt phẳng vuông góc với hai dây dẫn. Gọi A và B là giao điểm của hai dây với mặt phẳng ấy. dùng quy tắc vặn nút chai, chúng ta xác định được phương chiều của hai vec tơ cảm ứng từ do I1 và I2 gây ra tại P như hình vẽ. Vì:

        

nên APB là tam giác vuông tại P. Do đó:

                             (1)

B1 = 2.10−7 x = 2.10−7 x = 1,5 x 10−5 (T)         (2)

B2 = 2.10−7 x = 2.10−7 x   = 1,5 x 10−5 (T)         (3)

Thay giá trị của B1 và B2 ở (2) và (3) vào (1) chúng ta sẽ có:

= 2,12 x 10−5 (T).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.