Cho hai điểm A và B nằm trên một đường thẳng trong một điện trường đều có cường độ điện trường là 9.103 V/m. Tại A người ta đặt điện tích q = 10-8C. Biết AB = 10cm và đoạn thẳng AB vuông góc với véctơ cường độ điện trường đều đó. Cường độ điện trường tại điểm B là

A.

EB = 9.103V/m

B.

EB = 9.103V/m

C.

EB = 9.103V/m

D.

EB = 18.103V/m

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

EB = 9.103V/m

Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm B là  =  + 

Ta có  là cường độ điện trường đều tại B nên vuông góc với AB;  là cường độ điện trường do A gây ra tại B nên hướng dọc theo AB, vậy  ⊥  có độ lớn

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.