Cho hai đường thẳng img1 và mặt phẳng img2. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A.

 img1.

B.

 img1 cắt img2 và không vuông góc với img3.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vecto chỉ phương của đường thẳng: (d) là img1 Vecto pháp tuyến của mặt phẳng img2 là: img3 Ta thấy img4. Điều này chứng tỏ img5

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...