Cho hai đường thẳng img1img2. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.

A : img1img2 trùng nhau.

B.

B : img1img2vuông góc nhau.

C.

C : img1img2 cắt nhau.

D.

D : img1img2 song song với nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Gọi img1, img2 lần lượt là hệ số gốc của img3img4. Khi đó img5img6 nên img7img8 không vuông góc nhau. Xét hệ: img9img10img11 Vậy img12img13 cắt nhau.

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.