Cho hai hàm số img1img2. Hai hàm số img3img4 có đồ thị như hình vẽ dưới đây, trong đó đường cong đậm hơn là đồ thị hàm số img5. Hàm số img6 đồng biến trên khoảng nào dưới đây? Trang Vu   

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1. Nhìn vào đồ thị của hai hàm số img2img3 ta thấy trên khoảng img4 thì img5img6. Do đó img7. Như vậy: img8 nếu img9.  img10 nếu img11. Suy ra trên khoảng img12 thì img13img14 hay img15. Tức là trên khoảng img16 hàm số img17 đồng biến.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.