Cho hai hệ cân bằng sau trong hai bình kín: C (r) + CO2 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn 2CO(k); Trac nghiem online - cungthi.vn= 172 kJ; (1) CO (k) + H2O (k) Trac nghiem online - cungthi.vn CO2 (k) + H2 (k); Trac nghiem online - cungthi.vn = – 41 kJ(2) Có bao nhiêu điều kiện trong các điều kiện sau đây làm các cân bằng trên chuyển dịch ngược chiều nhau (giữ nguyên các điều kiện khác)? (1) Tăng nhiệt độ.(2) Thêm khí CO2 vào.(3) Tăng áp suất. (4) Dùng chất xúc tác.(5) Thêm khí CO vào.

A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 4 phản ứng oxi hóa - khử - đề ôn luyện số 6 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.