Cho hai số thực img1, img2 tùy ý. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A.

 img1.        

B.

 img1 với img2.

C.

 Nếu img1 thì img2.        

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C +Ta có img1, img2 hay ta có C đúng. + Chọn img3, img4 thay vào các phương án chỉ có phương án C đúng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.