Cho hàm số img1. Biết hàm số img2 có đồ thị như hình vẽ bên dưới.   Không có văn bản thay thế tự động nào.  Hàm số img4 đồng biến trên khoảng:  

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Cách 1: Hàm số img1 đồng biến khi img2img3img4. TH1: img5img6img7img8 TH2: img9img10img11img12. So sánh với đáp án chọn C. Cách 2: Giải trắc nghiệm Từ đồ thị hàm số img13 ta có img14; img15 Xét hàm số img16 ta có img17. Hàm số img18 đồng biến khi img19img20img21 tức là hàm số img22 đồng biến khi img23img24 trái dấu. Dựa vào đồ thị img25 ta có với img26 thì img27 (do img28 ) nên hàm số img29 đồng biến.  

 

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.