Cho hàm số img1. Chọn câu sai.

A.

A : Đồ thị hàm số có trục đối xứng img1.

B.

B : Hàm số không chẵn, không lẻ.

C.

C : Hàm số tăng trên khoảng img1.

D.

D : Đồ thị hàm số nhận img1 làm đỉnh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1, img2, img3 nên đồ thị có trục đối xứng là img4 và tọa độ đỉnh của parabol là img5.

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.