Cho hàm số  Trac nghiem online - cungthi.vn. Chọn câu trả lời đúng:

A.  Với m=1 hàm số nghịch biến trên R.
B.  Với m=-1  hàm số nghịch biến trên R.
C.  Với  Trac nghiem online - cungthi.vn  hàm số nghịch biến trên R.
D. Với Trac nghiem online - cungthi.vn  hàm số ngịch biến trên R.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.