Cho hàm số img1 . Chọn khẳng định đúng ?   

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 Phương trình: chú ý đến điều kiện cảu x để loại trừ đáp án Cách giải: đặt điều kiện của x: img1 Loại C và D img2  .

 

Vậy đáp án đúng là B. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.