Cho hàm số img1 có bảng biến thiên                                     img2. Chọn khẳng định đúng?  

A.

Hàm số nghịch biến trên img1.

B.

Hàm số nghịch biến trên img1.

C.

Hàm số đồng biến trên img1.

D.

Hàm số đồng biến trên img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Dựa vào bảng biến thiên ta có trên img1 img2 nên hàm số đồng biến.

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.