Cho hàm số img1 có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây img2  Số nghiệm của phương trình img3 là:         

A.

2.

B.

3.

C.

1.

D.

0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Phương trình tương đương với img1, kẻ đường thẳng img2 cắt đồ thị hàm số đã cho tại duy nhất một điểm có hoành độ nhỏ hơn img3  

Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...