Cho hàm số img1 có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Hỏi đồ thị của hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận? img2 

A.

1

B.

3

C.

2

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Dựa vào bảng biến thiên ta có : img1, suy ra đường thẳng img2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. img3, suy ra đường thẳng img4 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. img5, suy ra đường thẳng img6 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. Vậy đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.