Cho hàm số img1 có bảng biến thiên như sau: img2  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng:  

A.

Hàm số đồng biến trên tập img1.  

B.

Hàm số nghịch biến trên khoảng img1.

C.

Hàm số đồng biến trên khoảng img1.

D.

Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng img1 và img2.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên mỗi khoảng img1 và img2Vậy đáp án đúng là D.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.