Cho hàm số img1 có bảng biến thiên như sau. Tìm mệnh đề đúng? img2   

A.

Hàm số img1 nghịch biến trên khoảng img2.

B.

Hàm số img1 đồng biến trên khoảng img2.

C.

Hàm số img1 đồng biến trên khoảng img2.

D.

Hàm số img1 nghịch biến trên khoảng img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Dựa vào BBT suy ra Hàm số img1 đồng biến trên khoảng img2.  

Vậy đáp án đúng là B.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...