Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Có bao nhiêu giá trị m đối nhau để hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định?

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Phân tích Ta có đạo hàm của hàm số là Trac nghiem online - cungthi.vn Để hàm số đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn y’ 0; ( Trac nghiem online - cungthi.vn) m2 – 6 0 m Trac nghiem online - cungthi.vn Suy ra các giá trị nguyên đối nhau là m {-1; 1; -2; 2} có 4 giá trị thỏa mãn đề bài.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...