Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Có bao nhiêu khoảng đồng biến của hàm số đã cho? (1) Trac nghiem online - cungthi.vn(2) (-1;1)(3) (10;+)(4) Trac nghiem online - cungthi.vn (5) (-3;0)(6) (-6;-3)(7) Trac nghiem online - cungthi.vn(8) Trac nghiem online - cungthi.vn

A. 0
B. 1
C. 3
D. 4
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Phân tích Tính đạo hàm của hàm số đã cho và xét dấu đạo hàm với tập xác định hàm số là Trac nghiem online - cungthi.vn

Ta có đạo hàm của hàm số là: Trac nghiem online - cungthi.vn Cho y’ = 0 2x2 + 4x – 28 = 0 Trac nghiem online - cungthi.vn Bảng biến thiên:
Trac nghiem online - cungthi.vn
Dựa vào bảng biến thiên, ta có thể chọn các khoảng (1);(3);(4);(6) Cách loại bỏ đáp án gây nhiễu:

Do hàm số không xác định tại x = 2 do đó các khoảng chứa giá trị 2 như (5);(7);(8) ta loại ngay, từ đó ta tạo thế chủ động hơn trong việc xử lý bài toán.

Cách tính đạo hàm nhanh hàm phân thức: (tính bằng định thức) Trac nghiem online - cungthi.vn

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 4 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.