Cho hàm số img1 có đạo hàm cấp hai liên tục trên đoạn img2 thỏa mãn img3 Giá trị của biểu thức img4 bằng:         

A.

img1 

B.

2.

C.

3.

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Đặt img1 Khi đó áp dụng tích phân từng phần, ta có img2  img3  Và img4 Do đó img5  

 

Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.