Cho hàm số img1 có đạo hàm liên tục trên đoạn img2, đồng biến trên đoạn img3 và thỏa mãn đẳng thức img4img5,img6. Biết rằng img7, tính img8?  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1img2img3img4img5. Suy ra img6 img7 img8. Mà img9img10. Vậy img11. Vậy img12.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...