Cho hàm số img1 có đạo hàm trên img2 và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên dưới. Đặt img3. Tìm số nghiệm của phương trình img4. img5 

A.

2.

B.

8.

C.

4.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1 img2  img3  +img4 +img5.

Vậy phương trình img6img7 nghiệm phân biệt.

 

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.