Cho hàm số img1 có đồ thị (Cimg2) . Gọi M (img3)Î(Cimg4) là điểm sao cho với mọi giá trị m khác 0 tiếp tuyến với (img5) tại điểm M song song với một đường thẳng cố định có hệ số góc k . Tính giá trị củaimg6 .        

A.

img1 = img22 .         

B.

img1= 0.

C.

img1=1.         

D.

img1= −1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A  Ta có: img1  Hệ số góc của tiếp tuyến làimg2 . Ta thấy với img3= 0 thì y ¢ = − 2," m ¹ 0. Do tiếp tuyến song song với đường thẳng cố định có hệ số góc k nên img4 Vậy img5+ k = −2. Chọn đáp án A.  

 

Đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.