Cho hàm số img1 có đồ thị (C). Hệ số góc của tiếp tuyến với (C) tại điểm M(0;-1) bằng        

A.

4

B.

1

C.

0

D.

-4

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tập xác định: img1  Ta có img2  Hệ số góc của tiếp tuyến với (C) tại điểm M(0;-1) là img3   

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.