Cho hàm số img1 có đồ thị (C) và A là điểm thuộc (C) . Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng các khoảng cách từ A đến các tiệm cận của (C).           

A.

img1.

B.

2.

C.

3.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 

- Phương pháp: + Đồ thị hàm số img1 với img2 có tiệm cận đứng img3 và TCN img4. + Khoảng cách từ img5 đến đường thẳng img6img7 và đến đường thẳng img8img9 + Bất đẳng thức Côsi cho hai số không âm a, b: img10. Dấu bằng xảy ra img11 - Cách giải: Gọi img12. Tổng khoảng cách từ M đến 2 đường tiệm cận img13img14img15  Dấu “=” xảy ra img16.

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...