Cho hàm số có đồ thị img1. Gọi img2là điểm bất kì thuộc đồ thị img3. Gọi tiếp tuyến của đồ thị img4 tại img5 cắt các tiệm cận của img6 tại hai điểm img7 và img8. Gọi img9 là trọng tâm tam giác img10 (với img11 là giao điểm của hai đường tiệm cận của img12). Diện tích tam giác img13 là         

A.

2

B.

4

C.

img1 

D.

1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A  img1. Giả sử img2.  Phương trình tiếp tuyến tại điểm img3img4 Đồ thị img5có hai tiệm cận có phương trình lần lượt là img6 ; img7 img8 cắt img9 tại điểm img10 ; img11cắt img12 tại điểm img13, img14cắt img15 tại điểm img16.                      img17 Ta có img18img19.  

 

Đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.