Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn. Gọi Trac nghiem online - cungthi.vn là đường thẳng qua Trac nghiem online - cungthi.vn với hệ số góc Trac nghiem online - cungthi.vn. Tập tất cả các giá trị của Trac nghiem online - cungthi.vn để Trac nghiem online - cungthi.vn cắt Trac nghiem online - cungthi.vn tại ba điểm phân biệt I, A, B sao cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB là

A. Trac nghiem online - cungthi.vn.
B. Trac nghiem online - cungthi.vn.
C. Trac nghiem online - cungthi.vn.
D. Trac nghiem online - cungthi.vn.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: Phương pháp tự luận: Phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn. Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vnvà đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn: Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn cắt Trac nghiem online - cungthi.vn tại ba điểm phân biệt Trac nghiem online - cungthi.vn Phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn có hai nghiệm phân biệt Trac nghiem online - cungthi.vn khác Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Hơn nữa theo Viet ta có Trac nghiem online - cungthi.vn nên I là trung điểm AB Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn, hay Trac nghiem online - cungthi.vn. Phương pháp trắc nghiệm: Ta tính toán đến phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn + Với Trac nghiem online - cungthi.vn, ta giải phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn thu được Trac nghiem online - cungthi.vn. + Hơn nữa Trac nghiem online - cungthi.vn nên I là trung điểm AB Trac nghiem online - cungthi.vn loại A, C từ đó ta loại được B Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về sự tương giao giữa hai đồ thị - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.