Cho hàm số img1 có đồ thị img2. Gọi img3 là giao điểm của hai tiệm cận của img4. Xét tam giác đều img5có hai đỉnh img6 thuộc img7, đoạn thẳng img8 có độ dài bằng  

A.

3

B.

2

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1. Đồ thị img2 có hai đường tiệm cận là img3 và img4. Do đó img5. Giả sử img6 có hoành độ lần lượt là img7. Ta có: img8; img9; img10  Do tam giác img11 đều nên ta có: img12  img13 Loại. img14  + img15: Khi đó img16 Lại có img17 img18  + img19: Khi đó img20 Lại có img21 img22Loại Vậy img23.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...