Cho hàm số img1, có đồ thị là img2 và điểm img3 có hoành độ img4. Có bao nhiêu giá trị nguyên của img5 để tiếp tuyến của img6 tại img7 cắt img8 tại hai điểm phân biệt khác img9.

A.

0

B.

1

C.

3

D.

2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  Ta có img1. Suy ra phương trình tiếp tuyến tại img2img3. Phương trình hoành độ giao điểm của img4img5img6  img7  Để thỏa yêu cầu đề bài khi phương trình img8 có hai nghiệm phân biệt khác img9 img10. Theo yêu cầu đề bài ta tìm được img11. Chọn đáp án B.  

 

Đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...