Cho hàm số img1 có đồ thị là img2 Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị img3 biết tiếp tuyến có hệ số góc img4        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1  Phương trình tiếp tuyến của img2 tại điểm img3   .

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.