Cho hàm số img1 có đồ thị (như hình dưới). Khi đó img2 đồng biến trên các khoảng : img3   

A.

img1,img2 .

B.

img1, img2.        

C.

img1, img2.

D.

img1, img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Trong các khoảng img1img2h. Hàm số đồng biến vì đồ thị đi lên theo chiều từ trái sang phải.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.