Cho hàm số img1 có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu số nguyên img2để phương trình img3 có img4 nghiệm phân biệt thuộc đoạn img5? img6   

A.

3

B.

2

C.

6

D.

7

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Đặt img1, với img2ta có bảng biến thiên img3  Với img4thì có 2 nghiêm img5 Để phương trình có 6 nghiệm thì phương trình img6có 3 nghiệm img7 Dựa vao đồ thị ta có img8.

Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.