Cho hàm số img1 có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Mệnh đề nào dưới đây đúng? img2 

A.

img1; img2.

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Dựa vào đồ thị ta có: + Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang img1img2. + Đồ thị hàm số đi qua điểm img3img4. + Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định nênimg5img6img7. Vậy img8.

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.