Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn như hình vẽ. Dùng đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vnsuy ra tất cả giá trị tham số Trac nghiem online - cungthi.vn để phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn có ba nghiệm phân biệt là

A. Trac nghiem online - cungthi.vn.
B. Trac nghiem online - cungthi.vn.
C. Trac nghiem online - cungthi.vn.
D. Trac nghiem online - cungthi.vn.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn (là đường thẳng song song hoặc trùng với Trac nghiem online - cungthi.vn). Phương trình có ba nghiệm phân biệt Trac nghiem online - cungthi.vncắt Trac nghiem online - cungthi.vntại ba điểm phân biệt Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn. Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về sự tương giao giữa hai đồ thị - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.