Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn và đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn. Đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn cắt đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn tại hai điểm Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn. Với Trac nghiem online - cungthi.vn, giá trị của tham số Trac nghiem online - cungthi.vn để tam giác Trac nghiem online - cungthi.vn đều là

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn hoặc Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: Phương pháp tự luận Phương trình hoành độ giao điểm của Trac nghiem online - cungthi.vn và đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn: Trac nghiem online - cungthi.vn Khi đó Trac nghiem online - cungthi.vn cắt Trac nghiem online - cungthi.vn tại hai điểm phân biệt Trac nghiem online - cungthi.vn, Trac nghiem online - cungthi.vn khi và chi khi phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn có hai nghiệm phân biệt khác Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn đúng Trac nghiem online - cungthi.vn Gọi Trac nghiem online - cungthi.vn trong đó Trac nghiem online - cungthi.vn là nghiệm của Trac nghiem online - cungthi.vn, theo Viet ta có Trac nghiem online - cungthi.vn. Gọi Trac nghiem online - cungthi.vn là trung điểm của Trac nghiem online - cungthi.vn, suy ra Trac nghiem online - cungthi.vn, nên Trac nghiem online - cungthi.vn. Mặt khác Trac nghiem online - cungthi.vn. Vậy tam giác Trac nghiem online - cungthi.vn đều khi và chỉ khi Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn. Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về sự tương giao giữa hai đồ thị - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.