Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn và đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn: Trac nghiem online - cungthi.vn. Đường thằng Trac nghiem online - cungthi.vn cắt Trac nghiem online - cungthi.vn tại hai điểm Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn. Khoảng cách giữa Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: Phương pháp tự luận Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vnvà đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Ta có Trac nghiem online - cungthi.vn. Suy ra Trac nghiem online - cungthi.vn. Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn. Phương pháp trắc nghiệm Phương trình hoành độ giao điểm: Trac nghiem online - cungthi.vn. Dùng lệnh CALC của máy tính, ta tìm được hai nghiệm của phương trình lần lượt là Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn. Suy ra Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn. Dùng máy tính thu được Trac nghiem online - cungthi.vn. Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về sự tương giao giữa hai đồ thị - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.