Cho hàm sốimg1, có đồ thị img2. Viết phương trình tiếp tuyến của img3, biết tiếp tuyến đi qua điểm img4.

A.

 img1.        

B.

 img1.        

C.

 img1.        

D.

 img1.

Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.